Loading...

POPRZEDNIE EDYCJE

POPRZEDNIE EDYCJE 2018-08-24T12:51:39+00:00

China Brand Show Poland odnotowało z wielkim sukcesem już 7 edycji. Dzięki wieloletniej promocji na dużą skalę wystawa zgromadziła rzesze kupujących chińskie produkty, a także otrzymała silne wsparcie ze strony samorządu lokalnego.

Zorganizowano ponad 390 sesji wspierających budowanie relacji biznesowych i B2B w poprzednich edycjach. 

W celu wsparcia licznych rozmów gospodarczych i handlowych przeprowadzono szereg aktywności promocyjnych i forów reprezentujących wysoki poziom. Wykwalifikowani urzędnicy i eksperci przedstawiali i interpretowali sytuację gospodarczą w Europie i Europie Środkowej, a także omówili główne tematy dotyczące rozwoju gospodarczego i handlowego oraz działalności gospodarczej.

Podczas poprzednich edycji odbyły się rozmaite chińskie zajęcia kulturalne, takie jak malowanie twarzy FACIAL ARTS , ceremonia parzenia herbaty, występy wokalne, konkursy Go, wykłady z języka chińskiego i chińskiej kaligrafii.  Wszystko to stanowiło przyjazną platformę wymiany kulturalnej między Chinami i Polską.